nv-l

Automatic Reply from info workwize

2000-03-01 00:00:26
Subject: Automatic Reply from info workwize
From: info workwize <info AT workwize.demon DOT nl>
To: nv-l AT lists.tivoli DOT com
Date: Wed, 1 Mar 2000 06:00:26 +0100
Uw bericht :-
 "   TME10 NetView v5.1.2 Upgrade" van     Tue, 29 Feb 2000 16:21:29 
-0500
is ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijke reageren.

Vriendelijk dank voor uw reactie.

Workwize
Support Team
Your message :-
 "   TME10 NetView v5.1.2 Upgrade" on     Tue, 29 Feb 2000 16:21:29 -0500
is received. We will react as soon as possible.

Thank you for your responce.

Workwize
Support Team


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>