Veritas-bu

[Veritas-bu] Automatyczne: Jaroslaw Duda/DNS-Polska/PL is out of the office. (powrót 21-02-2014)

2014-02-20 14:05:10
Subject: [Veritas-bu] Automatyczne: Jaroslaw Duda/DNS-Polska/PL is out of the office. (powrót 21-02-2014)
From: Jaroslaw.Duda AT arrowecs DOT pl
To: veritas-bu AT mailman.eng.auburn DOT edu
Date: Thu, 20 Feb 2014 20:03:47 +0100
Nie ma mnie w pracy do 21-02-2014.

Dziś jestem na urlopie.


Uwaga: To jest odpowiedź automatyczna na wiadomość od użytkownika  "Veritas-bu 
Digest, Vol 94, Issue 8" wysłano 14/2/20 19:00:02.

To jest jedyne powiadomienie, które nadawca wiadomości otrzyma od tej osoby w 
czasie jej nieobecności.

_______________________________________________
Veritas-bu maillist  -  Veritas-bu AT mailman.eng.auburn DOT edu
http://mailman.eng.auburn.edu/mailman/listinfo/veritas-bu

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • [Veritas-bu] Automatyczne: Jaroslaw Duda/DNS-Polska/PL is out of the office. (powrót 21-02-2014), Jaroslaw . Duda <=