Veritas-bu

[Veritas-bu] NetBackup 4.5 Admin console for windows

2003-12-03 13:21:15
Subject: [Veritas-bu] NetBackup 4.5 Admin console for windows
From: mlist AT spod DOT net (Darren Honeyball [ML])
Date: Wed, 3 Dec 2003 18:21:15 -0000
This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_055B_01C3B9CA.3CE35690
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="----=_NextPart_001_055C_01C3B9CA.3CE35690"


------=_NextPart_001_055C_01C3B9CA.3CE35690
Content-Type: text/plain;
    charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

It's on the windows server cd - proceed as if you're going to install =
the server and then you get the option to install the console.
 ----- Original Message -----=20
 From: Yangsao, Sam=20
 To: veritas-bu AT mailman.eng.auburn DOT edu=20
 Sent: Wednesday, December 03, 2003 5:19 PM
 Subject: [Veritas-bu] NetBackup 4.5 Admin console for windows


 Does anyone know where the Windows Admin console setup is located on =
the 4.5 CD? Thanks! Sam Yangsao

 Open Systems Lead - Storage

 Unix and Windows SAN/TAN Infrastructures

 Fair Isaac Corporation

 4295 Lexington Avenue North

 St Paul, MN 55126

 Phone: 651-486-1836

 Cell:   612-669-6330

 AOL IM:   syangsao

 Email:  samyangsao AT fairisaac DOT com

 www.fairisaac.com

------=_NextPart_001_055C_01C3B9CA.3CE35690
Content-Type: text/html;
    charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-1">
<META content=3D"MSHTML 6.00.2800.1276" name=3DGENERATOR>
<STYLE>@font-face {
    font-family: PMingLiU;
}
@font-face {
    font-family: Arial Black;
}
@font-face {
    font-family: @PMingLiU;
}
@page Section1 {size: 8.5in 11.0in; margin: 1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; }
P.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: Arial
}
LI.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: Arial
}
DIV.MsoNormal {
    FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0in 0in 0pt; FONT-FAMILY: Arial
}
A:link {
    COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline
}
SPAN.MsoHyperlink {
    COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline
}
A:visited {
    COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline
}
SPAN.MsoHyperlinkFollowed {
    COLOR: purple; TEXT-DECORATION: underline
}
SPAN.EmailStyle17 {
    COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial
}
DIV.Section1 {
    page: Section1
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY lang=3DEN-US vLink=3Dpurple link=3Dblue bgColor=3D#ffffff>
<DIV><FONT face=3DArial size=3D2>It's on the windows server cd - proceed =
as if=20
you're going to install the server and then you get the option to =
install the=20
console.</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE dir=3Dltr=20
style=3D"PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; =
BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
 <DIV style=3D"FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
 <DIV=20
 style=3D"BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: =
black"><B>From:</B>=20
 <A title=3DSamYangsao AT fairisaac DOT com=20
 href=3D"mailto:SamYangsao AT fairisaac DOT com">Yangsao, Sam</A> </DIV>
 <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A=20
 title=3Dveritas-bu AT mailman.eng.auburn DOT edu=20
 =
href=3D"mailto:veritas-bu AT mailman.eng.auburn DOT edu">veritas-bu AT mailman 
DOT eng.=
auburn.edu</A>=20
 </DIV>
 <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Wednesday, December 03, =
2003 5:19=20
 PM</DIV>
 <DIV style=3D"FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> [Veritas-bu] NetBackup =
4.5 Admin=20
 console for windows</DIV>
 <DIV><BR></DIV>
 <DIV class=3DSection1>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt">Does=20
 anyone know where the Windows Admin console setup is located on the =
4.5=20
 CD?</SPAN></FONT></P>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 10pt">Thanks!</SPAN></FONT></P>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 10pt"><IMG=20
 height=3D45 src=3D"cid:[email protected]"=20
 width=3D45></SPAN></FONT></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><I><FONT face=3D"Arial Black" size=3D2><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial =
Black'"></SPAN></FONT></I></EM>&nbsp;</P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><I><FONT face=3D"Arial Black" size=3D2><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial Black'">Sam=20
 Yangsao</SPAN></FONT></I></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><STRONG><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: =
Arial">Open=20
 Systems&nbsp;Lead - </SPAN></FONT></I></B></STRONG><STRONG><B><I><FONT =

 face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-STYLE: italic; FONT-FAMILY: =
Arial">Storage</SPAN></FONT></I></B></STRONG></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">Unix =
and=20
 Windows SAN/TAN Infrastructures</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">Fair =
Isaac=20
 Corporation</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">4295 =
Lexington=20
 Avenue North</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">St=20
 Paul</SPAN></FONT></I></B></EM><EM><B><I><FONT face=3DArial =
size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">,=20
 </SPAN></FONT></I></B></EM><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN =

 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: =
Arial">MN</SPAN></FONT></I></B></EM><EM><B><I><FONT=20
 face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">=20
 </SPAN></FONT></I></B></EM><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN =

 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: =
Arial">55126</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: =
Arial">Phone:&nbsp;=20
 651-486-1836</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: =
Arial">Cell:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
 612-669-6330</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">AOL=20
 =
IM:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;syangsao</SPAN></FONT></I></B></EM></P>
 <P class=3DMsoNormal><EM><B><I><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: =
Arial">Email:&nbsp;&nbsp;=20
 </SPAN></FONT></I></B></EM><A=20
 href=3D"mailto:samyangsao AT fairisaac DOT com"><EM><B><I><FONT face=3DArial =
size=3D1><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: =
Arial">samyangsao AT fairisaac DOT com</SPAN></FONT></I></B></EM></A></P>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D1><SPAN =
style=3D"FONT-SIZE: 7.5pt"><A=20
 href=3D"http://www.fairisaac.com";><EM><B><I><FONT face=3DArial><SPAN=20
 style=3D"FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: =
Arial">www.fairisaac.com</SPAN></FONT></I></B></EM></A></SPAN></FONT></P>=

 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial size=3D2><SPAN=20
 style=3D"FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></FONT>&nbsp;</P>
 <P class=3DMsoNormal><FONT face=3DArial=20
size=3D2></FONT>&nbsp;</P></DIV></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>

------=_NextPart_001_055C_01C3B9CA.3CE35690--

------=_NextPart_000_055B_01C3B9CA.3CE35690
Content-Type: image/gif;
    name="image001.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <[email protected]>
Content-Location: image001.gif

R0lGODlhLQAtAPcAAP/LmcyYZs2ZZ/7+/v7//QEAAmYyAP7MmWUzAAEBAcuZZmY0AcyZZM2aZcuZ
ZGczAf/Nmv/MlwEBA//MnP//+wACAcyaaf/NmAAABMyaZwABAv/9/v7MlwEBAGYzAPz//8maZv3/
/gACAMuZaGUzAsyYaM6Yaf/Lm86ZZ8uaYszM/2c0AP/NnP7MmwIAATMzZWYyAjUzZZllMzMzZ/7+
/GZmMv7+/2czA/3+/8zM/mdlNGQ1ATI0Z8maZJmZy82XaP7KmGZmNP3//P/MmGdnM2RnMs2YZmgz
AP/Mlf3LmP3NnJiay//NlsyaZWY0AMmZaDUyZ2MzAvzNl82ZafzNmfz//cyYafzMm2UxAJiYzGVn
Ns6ZZTUzZMrM/cvL/2ZmmGdnmWgyA//+/GY0A2gzAQECAMiaZpqZaWRlmzcyamNmMcyZYjIyZM2Y
ZGdlMgMABAQAAJmbzsvL/TMya8qbZzIyaJuYZQQAAWM0AJpmNMqYZQMAAmRmmTEzZs6ZY2cxAjIz
Y2dnMWVlMcybYzUxY82ZajQ1ZWQxAGU0AJiWZjIzaZuZy5qXzGg1AP/LnP7/+gEABP7/+zQxZjQy
ZM+aZmVnmsyXY/3/+smaYs/M/zQ0Zmdll/7NlWcyAP3OmpmZZTI0ZcvN/v7LnGdmMGhmmJiYyjIz
YWlnmP/9/5qYZ2dkm82aY5eZZwEABf39+8zN/f/MnTQxaMnM/8uYYwACA//LmMqaac7L/83N/8+X
aJqYys3K/zYzbMrL/8zO/svN/cvN/2hlMjEzZDY0ZgQAA2VnmGVoLwABAAEAAAAAAv///f7////+
///MmgAAAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAAAtAC0A
AAj/AJ8NeEawYEEbzAh+IGBwwEIKywYyS/iMAAWGBjMOzGhwmbKPBFApW/YMgYEFZHYcQbBjBY1H
CZmR5EhwI02Cyp7N/GhgBwMFAfxYCSCAgYUbJB54vMlUI7OPOg00iDChRbMDVzhBuMACAog2D5qK
JbjzWZQSF5qpXat2woUIDUAEiEKRIAWddcUuY4aDGRa2gNUCsFCC6AJlBAhsICgzr96SApKwCKz2
gIMAFhjQCYCH4OKcOceSzYnoBJMIlJsBEBAgRYkaWgwom7jsbuixFG8IAJAEVmomJjIIIpLKTo0x
Ahs/uy1WiDIyEQ4045B6yogGWhIFCqLjAQ2yMkXj/zXQ4wAEDgBSo2gQQIGxIJ9Y3QhPYPbMxwZA
TBgCAEJquUb8UMQZbtSAwDMJRRSeeDA448wxzhQhQAT9OZCMM8loEAwDAugQxCgLIJBQFYuJR1AI
yBCDixcq7FEDB1Qw4Mwtu/ySQzJEqKGADmEs8MAKjC0jhHizVdCFCktksUQyEwDgjApy5JCFDzkc
w9oIHphAgogJfSaeMwXEsUklxejijAYOAvMFH2CgsQgyyUyRwgIcerAUc2IpIwQypZziQxekJLPK
D8748AUYjISiyhsgIIPMIYUIYCdoNonFDAUVOONLLypgoIAjDpiQjBeyZPIKMj2sYYEBAihgAZcD
JP+E500EMBPCCskUUMYIqgGgwBNwPFiBAxYI0GoDDRjgAWMhYCSaMg9kMEJ7EbCAWgMcliBALhlk
EMAgJgAl4jMkmljTAhM0I0W16aUHhGAAKGGEt00YkEFYe+31gWM3yYRAWhGg1mt6qjVzAbFbWODA
Dc6QhUNO9Ynm0QItnCAdeu0CEIBgW9hiQgAOLBDCMs3SJoaJNnjQAHUtyNBMAEQZm94EAqQwggNH
kEAbM67UhuCzJGExAXoHyCCDATD3egDIFjwBQycfeCTTwyZK1EgAUhjcjLEBEGwwCgwwkAIJMEyk
EwUfMePsWDl5MAFWGa+WHgRWGItAAwhosNDJz2z/wC9TIy2zwAlDMPCAAYfLkEfXq/XQAAwBeICM
C98ltDbbOo0BQi0HpOcJENIBAYEDhSGgQAPIVIDMcqzrJFrlylDwABUQiNIqJQecAIECDJjRxB/e
OtOHBDY0JJ6COq0gABJbdX7ABLOggIIeYWBC6DHDHFNQrK2LtUHUoS2AXgsTnNCMJZctYIAzHRxz
zBxcaC/QMpfcZ2ngzAz0AANKIOGtACc5UzLgFANTgMIZCFnOMnAgHrUhKBKzOYYTDJAUBDghGRiE
E4Yk4Iw6FAAZEjAXWeZnK2Y4yBkJgBAyWoGMY3TAGRycxDFe8CARHCMZFHgKkVrnIDRBwkHugxMy
/4DYvgdB4QUxwACGGra91oHGdcs4RgUSUIAZLNEZSjxhpiZXAGfE4IRgdFBNloMYinTggw6CEyA0
McAhgvFCKHSBM2agCAiF8YRNJMmFaOGgZEBogBUQBoQSsEFCOsNRx+ABD2JxxzA2BBmEnMEMXnAM
ZHzwGB/kBQ+goAEN2BFDGHgBFwYIx0aKUSDPcIYI2GCICxXAjhCSQCWdIYkYECKWQExGB7KYDDma
siBgckYakiECDBrSGXdIhupUCSEM7NKPHCxAMmQpAjc2UiCEHGI2j0FIDB7SkkIsgBIvtE1MnrCU
dySIFqcJxi4+6ELVfGEY4ZQAP3bxk9cUoT6bEgEQADs=

------=_NextPart_000_055B_01C3B9CA.3CE35690--